ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการและจำหน่ายสินค้า มทส. บริเวณโรงอาหารเด่นทองกวาว ภายใน 18 ม.ค. 2562

ส่วนบริหารสินทรัพย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการและจำหน่ายสินค้า มทส. บริเวณโรงอาหารเด่นทองกวาว โดยเริ่มเปิดจำหน่ายเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ - 18 มกราคม 2562


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง