มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ดังนี้

  • ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล
    ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเทคโนธานี
     
  • ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
    ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง