มทส. ประกาศจุดยืน ร่วมรณรงค์ ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญเทศกาลปีใหม่ ร่วมกับ องค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประกาศจุดยืน ร่วมรณรงค์ "ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญเทศกาลปีใหม่" ร่วมกับ องค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือมายังผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง