ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง (SUT Talented Students Camp)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียดจากประกาศ ดังนี้
  – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง
  – กำหนดการค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง
 2. คลิ้ก -> เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม (ภายในวันที่ 19 -26 ต.ค. 61)
  หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง