ขอเชิญติดตามรับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ รอบรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ผ่านบัญชี @SUTLine

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และ งบประมาณ ขอเรียนเชิญนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า รวม  ถึงผู้สนใจทั่วไป
ติดตามรับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ รอบรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ผ่านบัญชี @SUTLine 

เพียงเพิ่ม เราเป็นเพื่อนที่ @SUTLine ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง