ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน) สำหรับบุตรบุคลากร มทส.

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน)
สำหรับบุตรบุคลากร มทส. และนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ
สมัครและชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 2562
 
ประกาศ >> http://surawiwats.sut.ac.th/register/filedocument/announce_section1-2562.pdf
 สมัครและพิมพ์ใบชำระเงิน >> http://surawiwats.sut.ac.th/register/

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
044-225246 , 044-225242 , 044-225241

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง