พิธีทำบุญถวายสังฆทานให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2566

พิธีทำบุญถวายสังฆทานให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2566 ณ อาคารสัตว์ทดลอง จัดโดย งานสัตว์ทดลอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ศ. ดร.หนึ่ง เตียอำรุง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มทส. พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย ตลอดจนนักศึกษา

จัด พิธีทำบุญถวายสังฆทานให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2566 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัยทางวิชาการ และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้นักวิจัย ตลอดจนผู้ทำการศึกษา ได้ยึดถือจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์อย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานของการใช้สัตว์ทดลอง

โดยนอกจากสัตว์ต้องได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) แล้ว การศึกษาต้องอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติ เคารพ และมีความทรมานน้อยที่สุด


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง