มทส. เข้าชิงรางวัล THE AWARDS ASIA 2023 สาขา Outstanding Contribution for Environmental Leadership

มทส.  เข้าชิงรางวัล THE AWARDS ASIA 2023

สาขา Outstanding Contribution for Environmental Leadership

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส)  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล THE AWARDS ASIA 2023 ประเภทผลงานดีเด่นด้านความเป็นผู้นําด้านสิ่งแวดล้อม (Outstanding Contribution for Environmental Leadership) ในหัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่" โดย มทส. ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย ให้เข้ารอบ 8 มหาวิทยาลัยสุดท้ายในสาขารางวัลนี้  ในงาน THE Awards Asia 2023 ซึ่งเป็นรางวัลที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเสมือนรางวัลออสการ์ของสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ผู้ชนะจาก 8 สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกในสาขานี้ จะประกาศในงาน THE Asia Universities Summit 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ฮ่องกงในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2023
 

Outstanding Contribution to Environmental Leadership

Abdullah Gül University (Turkey)

Chinese University of Hong Kong (Hong Kong)

Government College University Lahore (Pakistan)

Hang Seng University of Hong Kong (Hong Kong)

National Institute of Development Administration (NIDA) (Thailand)

Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (India)

Suranaree University of Technology (Thailand)

Ulsan National Institute of Science and Technology (South Korea)สําหรับผลงานดีเด่นด้านความเป็นผู้นําด้านสิ่งแวดล้อมนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ชื่อว่า ANSEE-Khao Yai ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัย 47 คนจากหลากหลายสาขาทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โครงการนี้ มุ่งเน้นการจัดการกับความท้าทายด้านการท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้พลังงาน ขยะปริมาณมาก ไปจนถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มรอยเท้าคาร์บอนจากการท่องเที่ยวรวมถึงไฟฟ้าดับจากพายุหรือต้นไม้ล้ม และการตัดไม้และการล่าสัตว์ที่ผิดกฎหมาย โดยโครงการดังกล่าวได้จัดตั้งกลุ่มงานจาก 11 ทีม ตั้งแต่พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า การมุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ติดกับอุทยาน และโครงการมีทีมประสานงานเพื่อช่วยเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน

 

โครงการ ANSEE-Khao Yai ถือเป็นโมเดลนำร่อง "การวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบ" ที่สามารถดึงทีมนักวิจัยหลายสาขาจํานวนมากเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ผลสําเร็จและผลลัพธ์ของโครงการของ มทส. ตลอดจนการจัดการความรู้ขององค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจเป็นแบบอย่างที่มีประโยชน์สําหรับวงการอุดมศึกษาต่อไป

 

 

ที่มา

https://theawardsasia.com/2023/en/page/shortlist

 

---------------------------

 

SUT shortlisted in THE AWARDS ASIA 2023 for Outstanding Contribution for Environmental Leadership

 

SUT has been shortlisted in the category for  Outstanding Contribution for Environmental Leadership its entry titled “Innovations for Climate Neutral Sustainable Tourism at Khao Yai National Park.” Selected from university submissions across Asia, SUT was enlisted in the final 8 universities in the category in the THE Awards Asia 2023, an award widely known as the Oscars award of Higher Education. Of the 8 institutions shortlisted in the category, the winner will be announced in the THE Asia Universities Summit 2023 to take place in Hong Kong on 21-23 June, 2023.

 

For Outstanding Contribution for Environmental Leadership, SUT submitted an entry on an environmental outreach project, called ANSEE-Khao Yai, consisting of 47 researchers from diverse fields across the university. The project addresses over-tourism challenges to biodiversity from energy use, wastes overfill to GHG emissions and increased carbon footprints from tourism as well as power outage from storms or fallen trees, and illegal logging and hunting. Workgroups have been formed from the 11 teams, ranging from renewable energy, environment, tourist behavior and wildlife human conflicts. At the heart of sustainability is to progress forward and to make sure that no one is left behind, there is a team that aims to promote social strength and quality of living for people in local communities adjacent to the park. Last but not least, there is a coordinating team, to help connect with the stakeholders, local authorities and communities.

 

The ANSEE-Khao Yai project has been recognized as a leading "research to impact" model that can draw a large team of multi-disciplinary researchers to tackle real regional environmental challenges. The success and outcomes of the project and its organizational knowledge management and community engagement can be a useful model for other higher educations.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง