มทส.ขยายพื้นที่แปลงกัญชาเฟสแรก พื้นที่ 28 ไร่ จำนวน 68 โรงเรือน รองรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

มทส.ขยายพื้นที่แปลงกัญชาเฟสแรก

พื้นที่ 28 ไร่ จำนวน 68 โรงเรือน รองรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 

     รองศาสตราจารย์  ดร.อนันต์  ทองระอา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  เป็นประธานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้างานพัฒนาพื้นที่และการก่อสร้าง “แปลงฟาร์มกัญชาต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ)  ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส. พร้อมด้วย นายณัฐชรัตน์  กฤตธน  ผู้อำนวยการศูนย์ IIC และประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์นวัตกรรมพืชเศรษฐกิจไทย ร่วมให้การต้อนรับ สรุปภาพรวมการพัฒนาพื้นที่และการก่อสร้าง เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23 กันยายน 2564 ณ แปลงฟาร์มต้นแบบ เยื้องโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มทส.

 

 

     จากนั้น อธิการบดี มทส. ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมน ที่เข้าร่วมโครงการฯ กับ มทส. ว่า “ มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะได้นำศักยภาพของนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการปลูกกัญชาถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ถือเป็นต้นน้ำ ด้านวิจัยและพัฒนาสู่ชุมชน เพื่อถ่ายทอดแก่ กลางน้ำ นั้นคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะรับการถ่ายทอดปรับแปลงเทคโนโลยีสร้างรายได้ให้กัญชา-กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สร้างผลผลิตวัตถุดิบกัญชาคุณภาพสู่สังคม พัฒนาให้เกิดเป็นรายได้หลักอย่างยั่งยืน และส่งต่อปลายน้ำ คือภาคธุรกิจเอกชน ที่มีเครือข่ายแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค ถือเป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วนในการสร้างให้คลัสเตอร์กัญชาคุณภาพสู่สังคม และพร้อมที่จะแสวงความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การส่งต่อวัตถุดิบเชิงคุณภาพสู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศได้อย่างแน่นอน”

 

     จากนั้น อธิการบดี มทส. ได้เป็นประธานรับมอบ “ต้นกล้าฟ้าทลายโจร จำนวน 400 ต้น” จาก นายณัฐชรัตน์  กฤตธน  และคณะ  เพื่อนำส่งมอบให้มหาวิทยาลัยนำไปไปใช้แก่ชุมชน และชาว มทส. ณ แปลงฟาร์มกัญชา มทส.

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

23 กันยายน 2564

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง