มทส. ส่งมอบผลผลิตกัญชาแห้งจากการปลูกกัญชา รอบการผลิตที่ 2 รวมจำนวน 344 กิโลกรัม แก่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

(30 มีนาคม 2564) ดร.สุรชาติ สิบพลกรัง นักวิจัย โครงการการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย นางมนัสวี บรรลือทรัพย์ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมส่งมอบผลผลิตกัญชาแห้ง ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีนายธนพงษ์ เพ็งผล เภสัชกรปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบผลผลิตกัญชาแห้งจากการปลูกกัญชา รอบการผลิตที่ 2 รวมจำนวน 344 กิโลกรัม ประกอบด้วย ช่อดอก ใบ และรากกัญชาแห้ง เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบใช้ในการผลิตตัวยา จำนวน 6 ตำรับ ประกอบการบำบัดรักษาตามตำราแพทย์แผนปัจจุบัน และตำราแพทย์แผนไทย ในนามผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร ต่อไป
 
 
 
นายธนพงษ์ เพ็งผล เภสัชกรปฏิบัติการ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า “การเดินทางเข้ารับผลผลิตกัญชาคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถือเป็นครั้งที่สองในปริมาณเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่โรงพยาบาลได้เริ่มรับผลผลิตจาก มทส. ครั้งแรกเมื่อธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่รับทราบแล้วว่า ผลผลิตจากแปลงกัญชา มทส. มีการรับรองผลการวิเคราะห์ด้านสารสำคัญออกฤทธิ์ทางยา จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.) ว่ามีให้สารออกฤทธิ์สำคัญที่มีคุณภาพสูง ไม่พบสารพิษตกค้าง และไม่มีโลหะหนักใดๆ จึงเป็นที่เชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยจะนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตตำรับยาที่ใช้ภายในและภายนอก จำนวน 6 ตำรับ แบ่งเป็นแผนปัจจุบัน ตำรับ THC 1.7 % ตำรับ CBD 10 % ตำรับ THC 2.7% : CBD 2.5 % ยาแผนไทย ตำรับพื้นบ้านสูตรรับประทาน ตำรับพื้นบ้านใช้ภายนอก และตำรับศุขไสยาสน์ เพื่อส่งต่อถึงมือประชาชนในการบำบัดรักษา ตามแนวทางการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม ผ่านโรงพยาบาลของรัฐที่แจ้งความประสงค์กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ”
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง