มทส. ติด 1 ใน 10 ม.ไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของโลก โดย QS University Rankings

มทส. ติด 1 ใน 10 ม.ไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของโลก

โดย QS University Rankings

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก “QS World University Rankings 2021” โดย มทส. อยู่ในอันดับ 1001+ ของโลก และเป็นปีแรกที่ มทส. ติดอันดับของ QS World University Rankings

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า “การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก “QS World University Rankings 2021” โดย The Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับมากกว่า 5,500 แห่ง จาก 80 ประเทศ และมีมหาวิทยาลัยใหม่ที่เข้าร่วมการจัดอันดับ 47 แห่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ครอง 3 อันดับแรก คือ Massachusetts Institute of Technology, Standford University และ Harvard University

 

 

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับ ในปี ค.ศ. 2021 มีทั้งสิ้น 10 แห่ง โดย มทส. อยู่ในลำดับที่ 1001+ และอยู่ลำดับที่ 6 ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับมีรายละเอียดดังตาราง

 

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ Academic reputation (40%) Employer reputation (10%) Faculty/student ratio (20%) Citations per paper (20%)  International faculty ratio (5%) และ International student ratio (5%) 

จากผลการจัดอันดับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งการจัดเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ซึ่งจะจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด  

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2021

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./15 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง