มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เข้ารับรางวัล สถาบันผู้ทำชื่อเสียงด้านกีฬา ให้กับจังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.วิทธวัช โมฬี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เข้ารับรางวัล “สถาบันผู้ทำชื่อเสียงด้านกีฬา ให้กับจังหวัดนครราชสีมา” จากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่านครราชสีมา

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง