บัณฑิต มทส. กราบลาแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธาน “พิธีบัณฑิตกตัญญุตามหาวิทยาลัย” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนคณาจารย์จาก 8 สำนักวิชา มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3,500 คน เข้าร่วมในพิธี โดยผู้แทนบัณฑิตแต่ละสำนักวิชานำพานดอกไม้ เข้ากราบลาแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ซึ่งบัณฑิต มทส. ทุกรุ่น ได้ถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามของไทย ในการฝากตัวเป็นลูกศิษย์เข้ารับถ่ายทอดวิชาเมื่อแรกเข้าศึกษา และกราบลาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์เพื่อนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพรับใช้สังคมและประเทศชาติ ก่อนเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวต่อไป ในโอกาสนี้อธิการบดี มทส. ได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี มทส.

 


 

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sutcongrate&set=a.1674788946035707

 

film izle

.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง