มทส. ยกระดับความปลอดภัยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เปิดตัวนวัตกรรมอบฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยเครื่องกำเนิดไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบอุณหภูมิต่ำ

มทส. ยกระดับความปลอดภัยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เปิดตัวนวัตกรรมอบฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยเครื่องกำเนิดไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบอุณหภูมิต่ำ พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เปิดตัวนวัตกรรม “เครื่องกำเนิดไอ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบอุณหภูมิต่ำ” ประเดิมใช้งานจริงเสริมความเชื่อมั่นมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทส. ปีการศึกษา 2562  พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งฆ่าเชื้อ COVID-19  แบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ธนบัตรในธนาคาร  และระบบระบายอากาศภายในอาคาร เทคโนโลยีปลอดภัย ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ     มีต้นทุนต่ำ ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
 
วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2563) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานการแถลงข่าวนวัตกรรม “เครื่องกำเนิดไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบอุณหภูมิต่ำ” ประเดิมใช้งานจริงเสริมความเชื่อมั่นตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับใช้อบฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตรกว่า 3,600 ใบ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นี้ 
. .
.
 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562  ชาวมหาวิทยาลัยทุกหมู่เหล่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  ด้วยตระหนักถึงการถวายพระเกียรติยศ และพระพลานามัย  รวมถึงความปลอดภัยของผู้มีเกียรติ บัณฑิต ผู้ปกครองที่ร่วมพิธี มหาวิทยาลัยได้วางมาตรการด้านความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ไว้อย่างรัดกุม ทั้งการตรวจคัดกรอง การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มาสร้างนวัตกรรมออกสู่สังคม คือ“เครื่องกำเนิดไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบอุณหภูมิต่ำ” เครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทย   ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการอบฆ่าเชื้อปกและใบปริญญาบัตร ก่อนลำเลียงเข้าโรงพิธี เพื่อทรงพระราชทานแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาต่อไป  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทส. อีกทั้งยังสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีฝีมือคนไทย ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย และมีต้นทุนต่ำด้วย ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยที่สามารถนำอง์ความรู้ที่มีผลิตนวัตกรรมออกสู่สังคม
.
.
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เปิดเผยว่า “จากช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังส่งผลกระทบอย่างแพร่หลายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย พบว่า กลุ่มบุคคลที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อในระดับต้นๆ คือ แพทย์ พยาบาล และผู้ทำงานที่เกี่ยวข้อง อันเกิดจากสาเหตุการปกปิดประวัติของผู้ป่วย การขาดแคลนชุดปกป้องกันเชื้อ PPE  หน้ากาก N95 เป็นต้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของคณะวิจัยที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ชุดป้องกันที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยผ่านการบำบัดฆ่าเชื้อโรคที่ติดค้าง จึงส่งผลให้ได้เกิดนวัตกรรม “เครื่องกำเนิดไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบอุณหภูมิต่ำ” พบมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ต้นทุนต่ำเนื่องจากใช้แอลกอฮอล์และน้ำเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไอ ซึ่งหาได้ภายในประเทศ ใช้อุณหูมิต่ำที่อุณหภูมิห้อง จึงเหมาะกับการอบฆ่าเชื้อวัสดุทุกชนิด ต้นทุนการผลิตถูกกว่าการนำเข้าถึง 20 เท่า ประหยัดเวลา ไม่มีสารตกค้าง รักษาสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญฆ่าเชื้อไวรัส COVID19 ได้จริง จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป”  
.
.
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เปิดเผยถึงหลักการทำงานว่า “คณะนักวิจัยได้ประสบความสำเร็จในการสร้าง “เครื่องกำเนิดไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบอุณหภูมิต่ำ”  ถือเป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทย โดยใช้หลักการของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (Photocatalytic process) โดยใช้สารกึ่งตัวนำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (Photo catalyst) เมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยแสงจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีโดยปลดปล่อยประจุลบ (-) และ ประจุบวก (+) ออกมา ทำให้เอทานอลและน้ำ ที่เป็นสารตั้งต้น แตกตัวเป็นไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นไอเคมีที่มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย 
.
.
 
 
ทีมวิจัยได้ทำการทดสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโดยการใช้สปอร์ของเชื้อแบคทีเรียที่เทียบเคียงที่มีความแข็งแรงและทนทานกว่าเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ได้จากเครื่องกำเนิดไอดังกล่าว   มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทีมวิจัยจึงนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตร เพื่อสร้างความมั่นใจตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563  ขั้นตอนการฆ่าเชื้อนั้นจะนำปริญญาบัตรทั้งหมดมาห่อด้วยกระดาษสาเพื่อให้ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถแทรกซึมเยื่อกระดาษผ่านเข้าไปฆ่าเชื้อบนปริญญาบัตรได้  จากนั้นนำเข้าห้องอบฆ่าเชื้อที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อยู่ภายใน   โดยใช้ความเข้มข้นไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ 100 ppm เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สร้างความมั่นใจว่า ปริญญาบัตร มทส. ทุกใบ มีความปลอดภัย และไม่มีสารตกค้างบนพื้นผิววัสดุ ทั้งยังไม่กระทบต่อคุณภาพสี และหมึกของใบปริญญาบัตรอีกด้วย
.
.
 
นอกจากนี้ เครื่องกำเนิดไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบอุณหภูมิต่ำ วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่สามารถหาได้ภายในประเทศทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ทั้งยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้กับห้องหรือตู้อบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือแพทย์, ชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์, บรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์  ชิ้นส่วนวัสดุฝังในร่างกาย ใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อระบบท่อส่งลมเย็นของเครื่องปรับอากาศในอาคาร  ใช้อบฆ่าเชื้อสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อ ได้แก่ ห้องเก็บเอกสาร ห้องเก็บสินค้า ห้องปฏิบัติการ ห้องนิรภัยเก็บธนบัตรของธนาคาร ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า เป็นต้น คณะนักวิจัยพร้อมส่งต่อนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาเชิงพาณิชย์ต่อไป
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง