ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน มทส. คืนสู่เหย้า ฉลองครบ 30 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเทคโนธานี ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน “มทส. คืนสู่เหย้า ฉลองครบ 30 ปี” จัดกิจกรรมพบปะศิษย์เก่า มทส. พร้อมคณะผู้บริหารทุกรุ่น ด้วยกิจกรรมศิษย์เก่าพบสาขาวิชา กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ SUT Reunion Run 2020 และงานเลี้ยงฉลองในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 30 ปี ณ ลานพลาซ่า เทคโนธานี วันที่ 21 มีนาคม 2563 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมบูรณะอาคารสุรนิทัศน์ (amphi theater) และหอสุรนภา กลับมาสวยสง่า สมเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกผันชาว มทส.

ผศ. ดร.วิทธวัช โมฬี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทส. เปิดเผยว่า “งาน มทส. คืนสู่เหย้า ฉลองครบ 30 ปี (SUT Reunion in Celebration of SUT 30th Anniversary) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจ ความผูกพัน และความรักที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยการรวมตัวของศิษย์เก่าครั้งใหญ่เพื่อกลับมาสร้างคุณประโยชน์ ตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัยในโอกาสฉลองครบ 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้

ด้วยการจัด 3 กิจกรรมหลัก คือ
1. ศิษย์เก่าพบสาขาวิชา

2. กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ SUT Reunion Run 2020 ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย ติดตามรายละเอียดได้ทาง
https://www.facebook.com/SUTReunionRun2020/
ลงทะเบียนเข้าร่วมวิ่งได้ที http://register.sut.ac.th/sutreunionrun2020/

3. งานเลี้ยงคืนสู่เหย้า ฉลองครบ 30 ปี มทส.
https://www.facebook.com/SUTReunion2020/

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง