มทส. ติดอันดับ 9 ม.ไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำเอเชีย 4 ปีติดต่อกัน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย QS University Rankings

มทส. ติดอันดับ 9 ม.ไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำเอเชีย 4 ปีติดต่อกัน

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย QS University Rankings

 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดกลุ่ม 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2020” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยปีนี้อยู่ในอันดับ 261-270 สูงกว่าการจัดอันดับปี 2019 ที่อยู่ในอันดับ 291-300 บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพให้เป็น "มหาวิทยาลัยคุณภาพ" แห่งหนึ่งของประเทศไทยและของเอเชียอย่างต่อเนื่อง

 

       รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า “การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2020” โดย The Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยของเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับจำนวน 557 อันดับ จากปีที่ผ่านมาที่มีเพียง 499 อันดับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียที่ครองอันดับ 1 และ 2 เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศสิงคโปร์ คือ  National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological University, Singapore (NTU) ส่วนอันดับที่ 3 เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศฮ่องกง คือ The University of Hong Kong

     สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชานี้ ในปี ค.ศ. 2020 มีทั้งสิ้น 21 แห่ง โดย มทส. อยู่ในลำดับที่ 261-270 และอยู่ลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากกลุ่ม 10 มหาวิทยาลัยแรก

ผลการจัดอันดับเรียงตามคะแนนรวมถ่วงน้ำหนักของ 10 มหาวิทยาลัยแรกของไทย ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยไทย ปี ค.ศ. 2020

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ Academic reputation (30%) Employer reputation (20%) Faculty/student ratio (10%) Proportion of international faculty (2.5%) proportion of international students (2.5%) Faculty Staff with PhD (5%) papers per faculty (5%) Citations per paper (10%)  proportion of outbound exchange students (2.5%) Proportion of inbound exchange students (2.5%) International research network (10%)

ผลการจัดอันดับในปีนี้ มทส. มีคะแนนดีขึ้นจากปี ค.ศ. 2019 เกือบทุกตัวชี้วัด ยกเว้น Employer reputation และ proportion of outbound exchange students เท่านั้นที่คะแนนลดลง สำหรับคะแนนของ มทส. ตั้งแต่ปี 2017-2020 แสดงได้ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ปี ค.ศ. 2017-2020

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า มทส. มีศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 29 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ที่พร้อมสร้างสรรค์ความรู้คู่เคียงสังคม มุ่งสู่มาตรฐานสากล เป็นแหล่งสร้างคน สร้างนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตพร้อมทำงาน ที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2020

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./25 พฤศจิกายน 2562

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง