ทีมนักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มทส. คว้ารางวัลการแข่งขัน UAV startup 2019

    ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่สามารถคว้ารางวัลการแข่งขัน UAV startup 2019 ในงาน Thailand Space Week ณ ห้องประชุม Sapphire 201 อาคาร Impact Forum เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 
 
 
รางวัลที่ 1 ประเภท Disaster: อากาศยานหลายใบพัดสำหรับระบบตรวจจับฝูงชนเพื่อป้องกันการก่อวินาศภัย
บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
รางวัลที่ 3 ประเภท Dual Use: อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่งสำหรับการตรวจความผิดปกติตามแนวถนน
บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด
 
  โดยมีทีมที่ปรึกษาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้
1. ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2. ดร. ฐนกร ศรีธราพิพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3. ผศ.ดร. พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ อาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง