ผลงานนวัตกรรมของ มทส. คว้า 2 รางวัล จากโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม NESP Innovation Award 2017

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ มทส. ในโอกาสที่ ผลงานนวัตกรรมของได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม NESP Innovation Award 2017 

โดย ผลงานนวัตกรรมของอาจารย์ มทส. ได้รับรางวัล สาขากระบวนการนวัตกรรม ในงาน NESP Innovation Fair 2017 ซึ่งจัดโดยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รางวัล ได้แก่

 

-          ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากผลงาน "ชุดคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าและน้ำยาสารเพิ่มฟองเพื่อเศรษฐกิจชุมชน"

 

-          ผศ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากผลงาน "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้มีบุตรยาก"

 

โดยรับมอบรางวัลดังกล่าว ในงาน NESP Innovation Fair 2017 ซึ่งเป็นการจัดเเสดงผลงานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ สินค้า จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ม.อุบลราชธานี ม.มหาสารคาม ม.เทคโนโลยีสุรนารี และ ม.ขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง