กิจกรรม

 • เครือข่าย ม.เพื่อสังคม นำเสนอผลงานพร้อมขยายความร่วมมือระดับเอเชีย เครือข่าย ม.เพื่อสังคม นำเสนอผลงานพร้อมขยายความร่วมมือระดับเอเชีย

  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Engagement Thailand: EnT) นำคณะเข้าร่วมประชุม The 2nd AsiaEngage Regional Conference 2014 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์ระดับเอเชีย ระหว่างวันที่ 17 – 21 พ.ย. 57 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

 •  
 • มทส. ทำบุญสังฆทานใหญ่แด่ครูผู้ไร้วิญญาณ มทส. ทำบุญสังฆทานใหญ่แด่ครูผู้ไร้วิญญาณ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสังฆทานใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 (พิธีรับร่างอาจารย์ใหญ่) เพื่อ อุทิศส่วนกุศลและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ไร้วิญญาณ

 •  
 • ภาพกิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ภาพกิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

  ภาพกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่-ปีการศึกษา-2557

 •  
 • การประชุม 3 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 การประชุม 3 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5

  การประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ – ศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี

 •  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง