ผู้สนใจเข้าศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในหลากหลายสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทย์ พยาบาล

·         ศูนย์บริการการศึกษา

·         ระดับปริญญาตรี

·         ระดับบัณฑิตศึกษา

·         นักศึกษานานาชาติ

·         ทุนการศึกษา

·         ทุนการศึกษา ASEAN

·         Life@SUT

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง