วันนี้เป็น    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

   

สำนักวิชา
ศูนย์/สถาบัน

โครงการ
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา
โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการสหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วีดิทัศน์กิจกรรมหน่วย

พิธีเปืดหน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน

การโต้วาทีญัตติ "รีไทร์เยอะ : เด็กแย่ หรือ ครูหย่อน" ---> ตอนที่ 1 / 2

การเสวนาหัวข้อ "สอนอย่างไรให้นักสึกษาคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และสังเคราะห์เป็น " --> ตอนที่ 1 / 2
การประชุมการประเมินและวัดผลการศึกษา --> ตอนที่ 1 / 2 / 3
การปาฐกถาเกียรติคุณอธิการบดี ---> ตอนที่ 1 / 2

 

 

 

ติดต่อได้ที่ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4042 โทรสาร 0-4422-4040