หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
การบริหารและประสานงาน
กิจกรรม
ตารางกิจกรรม
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญท่านผู้สนใจอ่านรายงานการประชุม ภาคีอุดมศึกษานครราชสีมา (ภอ.นม.) ครั้งที่ 1/2546 - ครั้งที่ 4/2546
รายงานการประชุม ภาคีอุดมศึกษานครราชสีมา (ภอ.นม.)
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2546
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2546
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2546
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2546
Webboard
  ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็น โครงการภาคีอุดมศึกษานครราชสีมา ได้ที่นี่ ----> คลิก

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0-4422-4028 โทรสาร 0-44224040


:: สถาบันในภาคีอุดมศึกษา
:: Website มหาวิทยาลัย
:: Website สถาบันราชภัฏ
::Website สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล