มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน

 


ข่าวรายวันได้ปรับปรุงใหม่ โดยท่านสามารถติดตามอ่านข่าวรายวันได้ที่
http://web.sut.ac.th/sutnew/portal.php

web stats analysis
since 29 Mar 2007
:: View Stats ::

จัดทำโดยส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทร. 0-4422-4082-3, อีเมลล์ : pr@sut.ac.th