การออกแบบคานต่อเนื่อง 2 ด้าน(WSD)

โครงการ
ออกแบบโดย

 • ข้อมูลในการออกแบบ        ชื่อคานที่ออกแบบ :

 • คุณสมบัติวัสดุ
 • เหล็กเสริม: fs =: ksc
  คอนกรีต :f'c= :ksc

 • น้ำหนักบรรทุก
 • น้ำหนักแบบแผ่ W=:kg/m

 • คุณสมบัติหน้าตัด

 • ความกว้างหน้าตัด (b) :cm.
  ความลึกหน้าตัด (h) :cm.
  ความลึกประสิทธิผล (d) :cm.
  ความยาว :m.

 • วิเคราะห์ผลการคำนวณ :
  น้ำหนักของตัวคาน :kg/m
  น้ำหนักแผ่รวม :kg/m
  โมเมนต์บวก (M+) :kg-m
  โมเมนต์ลบ (M-) :kg-m
  โมเมนต์ต้านทานโดยคอนกรีต (Mc) :kg-m
  .
  .
  แรงเฉือนสูงสุด (V) :kg
  ความลึกหน้าตัดน้อยสุดที่ยอมให้ :cm.
 • พื้นที่เหล็กเสริมจุดรองรับที่ต้องการ(M-)
 • -1. พื้นที่หน้าตัดเหล็กล่าง (As) :cm2
  -2. พื้นที่หน้าตัดเหล็กบน (As) :cm2
 • พื้นที่เหล็กเสริมกลางคานที่ต้องการ(M+)
 • -1. พื้นที่หน้าตัดเหล็กล่าง (As) :cm2
 • เลือกปริมาณเหล็กเสริม

 • เหล็กเสริมจุดรองรับ(M-) :
 • เหล็กล่าง: เส้น As=:cm2
  เหล็กบน : เส้น As=:cm2

 • เหล็กเสริมกลางคาน(M+) :
 • เหล็กล่าง: เส้น As:cm2
  .

 • เหล็กปลอก

 • เหล็กปลอก : @ :cm.
  ระยะมากสุด@:cm.


  Calculator | Main Page|