โครงการปลูกต้นไม้ในบริเวณหอพัก

โครงการปลูกต้นไม้ในบริเวณหอพักจะจัดขึ้นทุกปี
ในช่วง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ด้วยความร่วมมือของหลายหน่วยงานใน มทส. เช่น งานภูมิทรรศ
ที่ช่วยเตรียมหลุมปลูกและต้นกล้า ส่วนกิจการนักศึกษา
และองค์การบริหารนักศึกษา จึงทำให้ผลการปลูกต้นใม้ในแต่ละครั้ง
ราบรื่นด้วยดี

ปีการศึกษา 2545 เราได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณ
หอพักสุรนิเวศ1-4ซึ่งเป็นหอพักนักศึกษาหญิง
ในปีการศึกษา 2546เราจะปลูกในบริเวณ
หอพักสุรนิเวศ 7-12 ซึ่งเป็นหอพักสุรนิเวศชาย

ปี

นอกจากกิจกรรมการปลูกต้นไม้ของนักศึกษาใหม่ยังมีกิจกรรม
การปลูกต้นไม้ในบริเวณหอพักอีก ได้แก่กิจกรรมการปลูกต้นไม้
้ของหอพักสุรนิเวศ 13 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และยังมีของสาขาวิชาต่างๆที่ปลูกบริเวณหอพักอีกด้วย
หอพักสุรนิเวศ13 ปลูกต้นไม้ในวันแม่ มีสาวๆมาช่วยออกแรงเยอะเลย