ข่าวนัดหมายจากสำนักวิชา อาจารย์ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยNews

วันที่ประกาศ
เนื้อหาประกาศ
15 มิ.ย. 59
นักศึกษา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร ชั้นปี 4  (B55XXXXX)
โปรดดำเนินการเข้าระบบทำแบบสอบถามออนไลน์ ที่ http://goo.gl/forms/t4Ho5iBAs9Tyv43P2
สามารถเข้าระบบทำแบบสอบถามได้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 59

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
28 เม.ย. 59
รับสมัครอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ด้วย ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ได้จัดทำแผนการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีประจำปีการศึกษา 2559 (สามารถดูได้ที่ http://cste.sut.ac.th/cste/2014 )จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนในรายวิชา โครงงาน(Project) วิทยานิพนธ์(Thesis) และปัญหาพิเศษ(Special Problem) และผู้ช่วยวิจัยที่จะต้องทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ ติดต่อกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้ช่วยวิจัยที่จะต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จะต้องสมัครเข้าอบรมตามแผนการอบรมความปลอดภัยฯ ดังกล่าว
โดยภาคการศึกษาที่ 1/2559 นี้จะทำการรับสมัครล่วงหน้าในวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น รับสมัครจำนวน 300 คน เท่านั้น ณ ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา อาคารเครื่องมือ 1 โทรศัพท์ 3215, 3263 ซึ่งติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ธุรการสาขาวิชาต่างๆ หรือที่ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ อาคารเครื่องมือ 1 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cste.sut.ac.th/2014/


ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา อาคารเครื่องมือ 1