ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติ ภาค3/2556G

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
     
  ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่
    - ตรวจสอบคลิกที่นี่
     
  กรอกประวัตินักศึกษาใหม่
    - Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
    - ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านใช้รหัสประจำตัวประชาชน (หากไม่ทราบ โทร.044-223-020)
    - กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือก
    - พิมพ์ประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือก
     
  ส่งเอกสารนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
    - กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
    - แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียน
    - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ พ.ศ. 2555
    - ประวัตินักศึกษาใหม่ (พิมพ์จากเมนู ข้างบน)
     
  ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ เมนู ตารางเรียนนศ. หน้าเว็บ http://www.reg.sut.ac.th
   
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา โทร 044-223026