นศ. มทส. คว้ารางวัลชนะเลิศ ไอเดียเจ๋งของที่ระลึกสำหรับงานไมซ์อย่างยั่งยืน

ศูนย์บรรณสาร

นศ. มทส. คว้ารางวัลชนะเลิศ "ไอเดียเจ๋งของที่ระลึกสำหรับงานไมซ์อย่างยั่งยืน"

 

    นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ทีม Yan-Hwang ประกอบด้วย นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ นายจีระวัฒน์ นะมา นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ และนายพิทยา นิตย์ลาภ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด "ไอเดียเจ๋งของที่ระลึกสำหรับงานไมซ์อย่างยั่งยืน" จากผลงาน E-SAN ECHO ต้นแบบ Box set ที่นำผลิตภัณฑ์หรือจุดเด่นของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มาใช้ออกแบบเป็นของที่ระลึกที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใน Box set ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยผ้าไหมจากอำเภอท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์  Mask Drop และสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% กลิ่นดอกสุพรรณิการ์ ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าขิดจากบ้านโนนเสลา จังหวัดชัยภูมิ บรรจุในกล่องหวายสานจากอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เหมาะสำหรับมอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้บริหารในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

 

    จุดเด่นของผลงานมีการออกแบบส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการ์ดที่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เมื่อส่องด้วยแอปพลิเคชัน AR จะมีวัตถุ 3 มิติ รวมถึงวิดีโอแนะนำวัสดุและขั้นตอนการผลิต รวมถึงรายละเอียดการติดต่อแหล่งชุมชนจากทั้ง 4 จังหวัด  นอกจากนั้นแล้วนักศึกษายังนำเสนอความสามารถในการ customization ของที่ระลึกที่บรรจุในกล่องให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น การปรับลวดลายผ้าหรือปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ที่จัดการประชุม เช่น สามารถเปลี่ยนผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์เป็นผ้าไหมอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หรือผ้าภูอัคนี จังหวัดบุรีรัมย์ ปรับกลิ่น Mask Drop และสเปรย์แอลกอฮอล์ตามดอกไม้ประจำจังหวัด  ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้เข้าร่วมประชุม MICE อีกด้วย

 

 

 

    สำหรับการประกวด "ไอเดียเจ๋งของที่ระลึกสำหรับงานไมซ์อย่างยั่งยืน" จัดโดย เครือข่ายสถาบันไมซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นการแข่งขันสร้างสรรค์และส่งมอบประสบการณ์ผ่านของที่ระลึกในงานไมซ์ (MICE) เพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าฝ่ายการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เดินทางมาประชุม ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อการประชุมเรื่องการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอีสานสู่ตลาดโลก โดยการแข่งขันพิจารณาถึง 1) Creativity ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ประโยชน์ได้จริง 2) Local Identity สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของที่ระลึก/วัสดุที่ผลิตโดยชุมชน 3) Eco-friendly ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  4) Consumer – friendly ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค แขกผู้ร่วมงาน 5) Reuse/Sustainable ความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 6) Suitable for meeting group รูปแบบของที่ระลึกมีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง