ผู้แทน บัณฑิต มทส. ประจำปี 2562 กราบลา คุณย่าโม

ศูนย์บรรณสาร
ผู้แทน บัณฑิต มทส. ประจำปี 2562 กราบลา “คุณย่าโม” และขอพรผู้ใหญ่ของจังหวัด หลังสำเร็จการศึกษาพร้อมรับใช้สังคม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำผู้แทนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมพิธีกราบสักการะ “อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี” (คุณย่าโม) และกราบขอพรผู้ใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์ก่อนออกรับใช้สังคม ตามประเพณีไทยอันดีงาม “ไปลา มาไหว้” ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนับแต่เปิดดำเนินการในฐานะที่ได้ฝากตัวเป็นลูกหลานชาวจังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ตามลำดับต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sutcongrate&set=a.1674043032776965
 
 

 

film izle

.ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง