รพ.มทส. ปลอด COVID-19 ผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการกักตัวกลับบ้านแล้วทั้งหมด ยังเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤติร่วมกับจังหวัดต่อไป

ศูนย์บรรณสาร

รพ.มทส. ปลอด COVID-19  ผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการกักตัวกลับบ้านแล้วทั้งหมด

ยังเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤติร่วมกับจังหวัดต่อไป

 

     28 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) เผยว่า “ตามที่ มทส. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมปฏิบัติการกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 27 เมษายน 2563 รพ.มทส. มียอดคัดกรองรวมทั้งสิ้น 47,830 ราย ยอดรวมผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย (PUI) จำนวน 40 ราย  ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่ถูกส่งต่อมาจาก รพ.มหาราช เข้ารับการรักษาตัวที่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จำนวน 2 ราย ซึ่งหญิงทั้งสองรายดังกล่าว รักษาตัวจนหายดี และได้กลับบ้านแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน และวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ส่วนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการกักตัว หรือ LQ (Local Quarantine) ที่หอพักสุรนิเวศ 17 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 เป็นต้นมา มีจำนวนสะสมทั้งสิ้น 51 ราย เป็นชาย จำนวน 27 ราย หญิง จำนวน 24 ราย  ทั้งนี้ทุกรายครบระยะกักตัวและเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมด โดยรายสุดท้ายเดินทางกลับบ้านแล้วในเช้าวันนี้  นับเป็นข่าวดีสำหรับศูนย์ EOC และจังหวัดนครราชสีมา ที่สถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้นตามลำดับ

 

 

     แม้สถานการณ์ของจังหวัดนครราชสีมาจะเริ่มคลี่คลายในระดับหนึ่ง รพ. มทส. ปลอดผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19  และ LQ แล้วก็ตาม ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) จะยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤติ COVID-19  ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาอย่างเข้มข้นต่อไป” ประธานศูนย์ EOC รพ. มทส. กล่าว

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
28 เมษายน 2563

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง