ข่าวด่วน.. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หยุดทำการ 3 วัน

ศูนย์บรรณสาร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หยุดทำการ 3 วัน
 
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอประกาศหยุดทำการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ (ดังแนบ) ตั้งแต่วันที่ 23 -25 พฤษภาคม 2557  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                      ฝ่ายบริหาร มทส.
 
 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง