มทส. เข้าร่วมการประชุมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างสวีเดนกับไทย (Sweden-Thailand Sustainable Development Forum 2022)

มทส. เข้าร่วมการประชุมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างสวีเดนกับไทย (Sweden-Thailand Sustainable Development Forum 2022)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. Mr.Lars Andersson  Chief Innovation  Officer ของ มทส. ได้นำเสนอ  "Entrepreneurship Development for Sustainability" ในงาน Sweden-Thailand Sustainable Development Forum 2022  โดยในงาน นอกจาก มทส. แล้วยังมีการนำเสนองานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น Blekinge Institute of Technology, KTH Royal Institute of Technology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยและมีภาคธุรกิจทั้งในประเทศไทยและสวีเดนร่วมรับประชุมด้วย โดยการนำเสนอของ Mr.Lars เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมเพื่อสังคมของ มทส.  ได้รับความสนใจอย่างมาก และช่วยสร้างโอกาสในการร่วมงานกับสถาบันการศึกษาและเอกชนของสวีเดน
 
 
 
นอกจากนี้ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ และ ดร.วิภาวี อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มทส.  ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ  และความท้าทายในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  ความท้าทายของสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ความท้าทายด้านสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมและความมั่งคั่งของชุมชน จากมุมมองของสถาบันการศึกษา
 
งาน Forum นี้ จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนในกรุงเทพฯ ร่วมกับ Business Sweden และหอการค้าไทย-สวีเดน โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพร่วม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศ โดยมี His Excellency Mr. Jon Åström Gröndahl  เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย และ ฯพณฯ กาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูตไทยประจำสวีเดน ร่วมงานด้วย
 
 
Forum ดังกล่าวประกอบด้วยการประชุมห้องย่อย 3 ห้องที่นำเสนอด้าน Sustainable Smart Cities, Decent Work is Good for Business และ Higher Education: Green Solutions and Innovations โดยรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการของ มทส. และผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองหลังงาน Forum ที่บ้านพักเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือในอนาคตกับสถาบันในสวีเดนต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง