รพ.มทส. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิชัยพัฒนา และไทยเบฟเวอเรจ ร่วมฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19

รพ.มทส. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิชัยพัฒนา และไทยเบฟเวอเรจ ร่วมฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19
 
     วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.30 น. ณ อาคารสิรินธรทันตพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  เป็นประธานในการรับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จากมูลนิธิชัยพัฒนา กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย (Surgical mass) จำนวน 4,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 360 ชิ้น จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำกัด นำโดย นายธนภัทร พิพิธปรีชา ผู้จัดการภาคการขาย 3 และคณะ มอบแอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน 250 ลิตร เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ใช้เพื่อป้องกันตนเองระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป
 
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง