รพ. มทส. เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์รับมือ COVID-19

รพ. มทส. เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์รับมือ COVID-19
.
.
   อาจารย์ นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ. มทส.) เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมปฏิบัติการกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤติดังกล่าว พร้อมทั้งยกระดับความพร้อมของอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เปิด Cohort ward รักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรงมาก ขณะนี้มีห้องแยกโรคความดันลบ (modified negative pressure) รองรับผู้ป่วย 8 ห้อง และกำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงอีก 8 ห้อง รวมทั้งกำลังเร่งปรับปรุงห้องแยกโรคเดี่ยว (single isolation room ) รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อีก 12 ห้อง และมีแผนจะปรับปรุงให้ครบ 60 ห้อง อีกทั้งยังมีแผนปรับปรุงห้องติดเชื้อรุนแรงเร่งด่วนอีก 3 ห้อง นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงอาคารหอพักสุรนิเวศ 17 ซึ่งเป็นหอพักนักศึกษาแพทย์ ให้เป็นสถานที่รองรับการกักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เพื่อการตรวจคัดกรองเบื้องต้นอีกด้วย
.
.

    อย่างไรก็ตาม รพ. มทส. ก็เป็นหนึ่งในสถานพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับแพทย์และบุคลากรด่านหน้า ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมฝ่าวิกฤติ COVID-196 ไปด้วยกัน

โดยสามารถบริจาคด้วยตนเองได้ที่
ห้องกองทุน รพ. มทส. ชั้น 1 อาคารรัตนเวชพัฒน์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หรือ โอนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 357-0-00818-1 หรือ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 679-1-09638-1

กรณีบริจาคหน้ากากอนามัย
สามารถจัดส่งได้ที่ หัวหน้าแผนกคลังเวชภัณฑ์ ชั้น G อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ. มทส. เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4437 6888, 0 4437 6555
.
.
ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
3 เมษายน 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง