ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tsae2020conference.com/

 

Institute of Engineering, Suranaree University of Technology (SUT) and Thai Society Agricultural Engineering (TSAE) have a pleasure to invite you to participate the 13th TSAE International Conference & the 21st TSAE National Conference (TSAE 2020) which will be held at Kantary Hotel Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, from April 30 – May 1, 2020. The aim of the conference is to bring together researchers, engineers, and scientists from worldwide to share their knowledge and experience in Agricultural Engineering and related fields.

For more information please visit us on http://www.tsae2020conference.com/


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง