ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา IT Showcase 2020 Digital Disruption ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

"IT Showcase 2020 Digital Disruption"

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต ใน 4 กลุ่มวิชา (IT Showcase 2020)


ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. 
ณ อาคารเรียนรวม 1 (โถงเรียนรวม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ITSuranaree/


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง