คอนเสิร์ตสาธารณกุศล ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต เพื่อผู้ป่วยวิกฤต รพ.มทส. วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ตะวันแดงโคราช

คอนเสิร์ตสาธารณกุศล “ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต เพื่อผู้ป่วยวิกฤต รพ.มทส.”

 

    หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดงานคอนเสิร์ตสาธารณกุศล “ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต เพื่อผู้ป่วยวิกฤต รพ.มทส.” โดยศิลปิน นายอนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี หรือ “บอย พีซเมกเกอร์” วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ตะวันแดงโคราช รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการช่วยชีวิตให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

   วันนี้ (17 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตสาธารณกุศล “ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต เพื่อผู้ป่วยวิกฤต รพ.มทส.” ณ ลานวาไรตี้ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา โดยมี นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จํากัด และนายสุขเกษม งามสะพรั่ง ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อสาธารณกุศล ร่วมกันแถลงข่าวโครงการฯ

 

 

    นายสุขเกษม งามสะพรั่ง ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อสาธารณกุศล กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยรายได้หลังหักค่าใช้ในครั้งแรกได้นำเงินไปบริจาคให้กับโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ครั้งที่ 2 ได้นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับสร้างมือเทียม และกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการ แขนขา โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น และในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ร่วมกันระหว่างหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปซื้อเครื่องช่วยหายใจและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการช่วยชีวิตให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งยังต้องการเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยวิกฤตอีกเป็น จำนวนมาก ทั้งนี้ยังเปิดรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการซื้อเครื่องหายใจ โดยผู้ร่วมบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามสิทธิประโยชน์ของผู้บริจาค และรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต ทางหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจะนำไปขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครราชสีมาด้วย

 

    การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดแสดงคอนเสิร์ตสาธารณกุศลชื่อโครงการ “ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต เพื่อ ผู้ป่วยวิกฤต รพ.มทส.” ศิลปินโดยนายอนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี หรือ “บอย พีซเมกเกอร์” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ตะวันแดงโคราช ซึ่งการจัดงานครั้งนี้หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และ ที่ขาดไม่ได้คือเจ้าของสถานที่ ตะวันแดงโคราช ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้เกิดความราบรื่นเป็นอย่างดี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้ใช้สถานที่ รวมถึงยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหอการค้าอีกหลายราย

 

 

     อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอขอบคุณหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาร่วมถึงพันธมิตรที่จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการช่วยชีวิตให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนั้นมีพันธกิจทั้งเป็นแหล่งรองรับและลดความแออัดของการให้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลหลักของจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งเป็นโรงเรียนแพทย์ตามมาตรฐาน ที่จะต้องมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาสำหรับการผลิตนักศึกษาแพทย์ และสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ปัจจุบัน โรงพยาบาลเปิดให้บริการในระดับทุติยภูมิแล้ว 280 เตียง และกำลังจะเปิดให้บริการเตียงสามัญจำนวนอีกจำนวน 400 เตียง ในต้นปี 2563 นี้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้งบประมาณอันจำกัด ทำให้ต้องระดมทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งกองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ด้วย

 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง