มทส. เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย-มาเลย์

มทส. เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย-มาเลย์

 

       มทส. เจ้าภาพแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 12 ประจำปี ค.ศ. 2019 (Annual Thailand – Malaysia Varsity Games 2019) จัดการแข่งขัน กอล์ฟ สำหรับผู้บริหาร เซปักตะกร้อ ชาย  วอลเลย์บอล หญิง เทเบิลเทนนิส ชาย – หญิง และเปตอง ชาย-หญิง เชื่อมสัมพันธ์และยกระดับเครือข่ายความร่วมมืออุดมศึกษาสองประเทศ ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 นี้ 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 12 ประจำปี ค.ศ. 2019 (Annual Thailand – Malaysia Varsity Games 2019) ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่งจะมีทัพนักกีฬาจากสองประเทศเข้าร่วมการแข่งขันใน 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กอล์ฟ สำหรับผู้บริหาร เซปักตะกร้อ ชาย  วอลเลย์บอล หญิง  เทเบิลเทนนิส ชาย – หญิง และเปตอง ชาย-หญิง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงบุคลากร และผู้บริหารจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย และกระทรวงอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย โดยการใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับเครือข่ายความร่วมมืออุดมศึกษาด้านการกีฬาของทั้งสองประเทศให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อสืบสานและดำรงการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซียไว้ให้สืบทอดสู่เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป

 

 

          สำหรับการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2562 นี้ โดยทัพนักกีฬาทั้งสองประเทศจะเข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally (Thai-Malay Mix Student) การประชุมผู้จัดการทีม การเดินทางไปทัศนศึกษา ณ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านด่านเกวียน ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ก่อนที่ช่วงค่ำจะเป็นพิธีเปิดการแข่งขันฯ และงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา ณ  ห้องฟอร์จูน แกรนด์ บอลลรูม โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน กอล์ฟ สำหรับผู้บริหาร เซปักตะกร้อ ชาย  วอลเลย์บอล หญิง เทเบิลเทนนิส ชาย – หญิง และเปตอง ชาย-หญิง ในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562

 

       ทั้งนี้การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย  (Annual Thailand – Malaysia Varsity Games) เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการเยือนประเทศมาเลเซียของอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามผลการเยือน โดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รื้อฟื้นประเพณีการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสอง ประเทศ การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 1 เริ่มขึ้นเมื่อในปี พ.ศ. 2551 โดยเกิดจากการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของ ประเทศไทยและกระทรวงอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยสลับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อให้การแข่งขันดังกล่าวเป็น ประเพณีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นสืบไป

ติดตามรายละเอียด และชมภาพบรรยากาศ ได้ที่ 
 https://www.facebook.com/VarsityGames2019/

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง