มทส. ลงนามความร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในการบูรณาการทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ เพื่อ ประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในเชิงวิชาการ และพัฒนาขีดความสามารถในการทําการ วิจัยร่วมกัน

ณ ห้องประชุม Genome ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น ๔ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง