ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ CLASSIFICATION OF CONSTITUTIVE MODELS AND OUTLOOK TO AN ENHANCED MODEL FOR SOILS

     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างเพื้นฐานอย่างยั่งยืน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “CLASSIFICATION OF CONSTITUTIVE MODELS AND OUTLOOK TO AN ENHANCED MODEL FOR SOILS” โดย Prof. Erich Bauer จาก Institute of Applied Mechanics, Graz University of Technology, Austria ณ. ห้องประชุมสาขาวิขาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1

โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้

• 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:30-12:00 น. : Mechanical behaviour of soils and coarse grained rockfills observed in experiments

• 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:30-12:00 น. : Brief introduction to tensor analysis and continuum mechanics

• 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:30-12:00 น. : Classification of constitutive models based on a classical continuum

• 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:30-12:00 น. : Viscoelasticity

• 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:30-12:00 น. : Outlook to hypoplasticity

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

อีเมล์: avirut@sut.ac.th

โทร: 044224353

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง