ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพิธีเปิดนิทรรศการศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพิธีเปิดนิทรรศการศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

>> การจัดแสดงนิทรรศการศูนย์สุขภาพช่องปาก ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 

>> การให้บริการทางสุขภาพช่องปาก ฟรี 200 ราย (เฉพาะในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) ประกอบด้วย

  • ขูดหินน้ำลาย จำนวน 80 ราย
  • เคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็ก 40 ราย
  • อุดฟัน จำนวน 40 ราย
  • ถอนฟัน จำนวน 40 ราย

**ลงทะเบียน รับบัตรคิว : ตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์สุขภาพช่องปาก
**รับบริการ : ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์สุขภาพช่องปาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-223593


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง