มทส. นำผลิตภัณฑ์ SUT WE CARE ขึ้นห้าง เพื่อชาวโคราช

มทส. นำผลิตภัณฑ์ SUT WE CARE ขึ้นห้าง เพื่อชาวโคราช

      ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฟาร์ม มทส.) จัด “นิทรรศการ SUT WE CARE ผลิตภัณฑ์ มทส. เพื่อชาวโคราช” แนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์ม มทส. และ อพ.สธ. คลองไผ่ พร้อมความรู้ทางโภชนาการและกิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ สำหรับพี่น้องชาวโคราช ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2561 ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “ฟาร์ม มทส. เป็นศูนย์ปฏิบัติการรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านเทคโนโลยี การเกษตรสมัยใหม่ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจำหน่าย อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนและการวิจัย กอปรกับมหาวิทยาลัยได้รับช่วงดำเนินการในฐานะหน่วยงานรับสนองพระราชดำริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.) มีผลลิตจากโครงการจำนวนหนึ่ง อาทิ พืชผักปลอดภัยและชาสมุนไพรพื้นบ้านรสเลิศ จึงมีโครงการนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเหล่านี้ภายใต้แบรนด์ “SUT WE CARE” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค กระบวนการผลิตได้คุณภาพมาตรฐาน โดยร่วมกับเดอะมอลล์นครราชสีมา จัดกิจกรรม “นิทรรศการ SUT WE CARE ผลิตภัณฑ์ มทส. เพื่อชาวโคราช” เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์ม มทส. และ อพ.สธ. คลองไผ่ ออกสู่สังคม”

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยว่า “นิทรรศการ SUT WE CARE ผลิตภัณฑ์ มทส. เพื่อชาวโคราช ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ฟาร์ม มทส. มีผลิตภัณฑ์คุณภาพออกจำหน่าย อาทิ นมสด โยเกิร์ต ไขไก่ ผักอินทรีย์ ผักปลอดภัยและชาสมุนไพรพื้นบ้านจาก อพ.สธ. คลองไผ่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักต่อพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงให้มากขึ้น รวมถึงขยายช่องทางจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยตลอดระยะเวลา 15 วัน ของการจัดงาน ภายในงานจะมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมความรู้ทางโภชนาการ ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม มทส. และ อพ.สธ. คลองไผ่ การสาธิตทำสลัดโรล สูตรฟาร์ม มทส. การสาธิตชงเครื่องดื่มโดยใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ตรา มทส. กิจกรรม ร่วมสนุกรับนมสดฟรี เมื่อถ่ายภาพคู่กับผลิตภัณฑ์ฟาร์ม มทส. และกิจกรรมดื่มนมวันพ่อ ถ่ายภาพคู่พ่อลูกกับนม มทส. แล้ว LIKE&SHARE ลง FANPAGE ฟาร์ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมติด #SUTWECARE ตลอดจนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาพิเศษ” ผู้จัดการฟาร์ม มทส. กล่าว

      ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์คุณภาพ SUT WE CARE ราคาพิเศษทุกวัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2561 ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
27 พฤศจิกายน 2561

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง