ขอเชิญร่วมการประชุมระดมสมอง : Asset Management เพื่อนำไปสู่ความเป็น Social Enterprise อย่างยั่งยืน

Asset Management เพื่อนำไปสู่ความเป็น Social Enterprise อย่างยั่งยืน”

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

เวลา 13.30 -16.30 น.

ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง