สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ขอเชิญร่วมงาน : SUT Geoinformatics Forum and Open House 2018

  ในวาระครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมงาน “SUT Geoinformatics Forum and Open House 2018” ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง VIP 1-3 ชั้น 1 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง