มทส. นมัสการต้อนรับ เจ้าคุณธงชัย พร้อมจัดตั้งเป็นสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล สาขาที่ 4

มทส. นมัสการต้อนรับ เจ้าคุณธงชัย พร้อมจัดตั้งเป็นสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล สาขาที่ 4

วันนี้ (16 กันยายน 2560) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะผู้บริหาร กราบนมัสการต้อนรับ พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และคณะศิษยานุศิษย์ พร้อมหารือการดำเนินการจัดตั้งสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล สาขาที่ 4 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยฝูโจว (Fizhou) ประเทศจีน เพื่อดำเนินงานสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาวัฒนธรรมจีน และ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงภาคตะวันออก และระเบียงเขตเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

 

ทั้งนี้รองศาสตราจาย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ได้ถวายจัตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ และนิมนต์ท่านเจ้าคุณธงชัย เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสืบไป

สาธุ...


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง