เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4 (CUSUT#4)

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4 (CUSUT#4)

 
การรับสมัคร
-   รับสมัครนักเรียน
     ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) จำนวน 60 คน กิจกรรมหัวข้อ "สั่นสู้"
     มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) จำนวน 60 คน กิจกรรมหัวข้อ "มอๆ แบะๆ"
-   รับสมัครระหว่างวันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2560
-   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 1 กันยายน 2560 
    ที่ http://sutcamp.sut.ac.th และ https://www.facebook.com/CUSUT2016 
-   ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสามารถยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
    ภายในวันที่ 4 กันยายน 2560 (หากไม่ยืนยันในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)
-   จัดกิจกรรมวันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
 
-   เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจะพิจารณาจากลำดับการสมัคร
-   หากตรวจสอบพบการให้ข้อมูลเท็จนักเรียนจะไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทันที
     และจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม 1 ปีการศึกษา
-    หากนักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมให้นำใบสมัครที่คุณครูประจำชั้นลงนามรับรองแล้วส่งในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม 
-   การแต่งการในการเข้าร่วมกิจกรรม สวมใส่ชุดลำลอง(กางเกงขายาว เสื้อยืดหรือเสื้อคอปก รองเท้าผ้าใบ) สีสุภาพ 
-   ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างการทำกิจกรรมมีอาหารกลางวัน อาหารว่าง กระเป๋า สมุด 
    และเครื่องเขียนสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CUSUT2016/

สมัครได้ที่ http://sutcamp.sut.ac.th/regis/cusut/ ​​

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง