มทส. จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร เชิญชวนร่วมทำบุญเจดีย์ข้าวสาร การสวดมนต์ภาวนา และอุปสมบทหมู่ปฏิบัติธรรม

มทส. จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร

เชิญชวนร่วมทำบุญเจดีย์ข้าวสาร การสวดมนต์ภาวนา และอุปสมบทหมู่ปฏิบัติธรรม

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ในโอกาสครบ 50 วันของการเสด็จสู่สวรรคาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ระหว่างวันที่ 1 -  11 ธันวาคม 2559  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญเจดีย์ข้าวสารช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมนำถวายวัดขาดแคลน  การสวดมนต์เจริญภาวนา ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่จำนวน 50 รูป และการบวชชีพราหมณ์ของบุคลากรและนักศึกษา มทส.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. กล่าวว่า ชาวมหาวิทยาลัยต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ในโอกาสครบ 50 วัน ของการเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2559 กิจกรรมดังนี้   

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 17.00 น. เริ่มรับบริจาคข้าวและจตุปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมบุญเจดีย์ข้าว ทั้งนี้ มทส. ได้ประสานเกษตรกรนำข้าวมาจำหน่าย เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาซื้อและร่วมบุญเจดีย์ข้าว  จากนั้นเวลา 17.00 – 20.00 น. เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสวดมนต์เจริญภาวนา เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทส.

วันที่ 2 ธันวาคม 2559  เวลา 08.00- 12.00 น. “พิธีสมโภชบุญเจดีย์ข้าว” ร่วมทำบุญเจดีย์ข้าว ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจดีย์ข้าว และการปล่อยคาราวานข้าวเพื่อส่งมอบข้าวไปถวายยังวัดต่าง ๆ จำนวน 9 วัดโดยรอบมหาวิทยาลัย และวัดอื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. พิธีปลงผมนาคและมอบเครื่องอัฏฐบริขาร แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 50 นาค โดยบวชถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา 9 วัน  (3 - 11 ธ.ค.59)  ณ วัดป่าศรัทธารวมและวัดป่าสาละวัน การบวชชีพราหมณ์ จำนวน 70 คน ปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 4 วัน  (3 - 6 ธ.ค. 59) ณ วัดป่าคลองตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 04.39 น. พิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดป่าศรัทธารวมและวัดป่าสาละวัน

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 น. วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ จำนวน 70 รูป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทส.

ส่วนระหว่างวันที่ 6 – 11 ธันวาคม 2559 ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและน้ำปานะ ณ วัดป่าศรัทธารวม  

อธิการบดี มทส. กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่าหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณอเนกอนันต์แผ่ไพศาลทั่วทุกผืนดินไทยต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่านั้น และในโอกาสพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ชาวมหาวิทยาลัยจึงขอสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างความยั่งยืนของเกษตรกรไทย  กอปรกับช่วงนี้เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกและเพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนชาวนา มหาวิทยาลัยจึงได้ประสานเกษตรกรพื้นที่อำเภอปักธงชัยนำข้าวสารมาจำหน่ายในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559  เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาซื้อและร่วมบุญเจดีย์ข้าว ขณะเดียวกันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังสามารถนำข้าวมาร่วมบุญด้วยกัน โดยข้าวสารที่รวบรวมได้จะนำไปถวายวัด 9 วัดรอบมหาวิทยาลัย และวัดอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง ที่มีความต้องการข้าวเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของวัดต่อไป นอกจากนี้ สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ยังได้ร่วมออกโรงทาน จัดพิธีอุปสมบทหมู่ของนักศึกษาและบุคลากร และการบวชชีพราหมณ์ถือศีลปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้ทรงวางรากฐานความมั่นคงและมั่งคั่งสู่ผืนแผ่นดินไทย

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดมนต์เจริญภาวนา และทำบุญเจดีย์ข้าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โทร. 0 4422 4207-9 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาประสงค์ร่วมทำบุญเครื่องอัฏฐบริขาร (โยมอุปปัฏฐาก) ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตาหารเช้า (5 ธ.ค. 59) ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตาหารเช้า (6 – 10 ธันวาคม 2559 ณ วัดป่าศรัทธารวม) และร่วมออกโรงทาน (2 – 3 ธ.ค. 59 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 0 4422 5872

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

25 พฤศจิกายน 2559


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง