มทส. จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกับทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา กว่า 1,500 คน ร่วมร้องเพลงชาติ กล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงพ่อของแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าอาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. 

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง