ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน The Roles of University in Entrepreneurship Ecosystem & Valorization of Technology/Invention and NABC Model Workshop

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน The Roles of University in Entrepreneurship Ecosystem &  Valorization of Technology/Invention and NABC Model Workshop ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 22  - 26 สิงหาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-160-5432


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง