ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารพราวแสดทอง

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการในการบริหารจัดการผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารพราวแสดทอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/30kb69c


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง